Är mina barn försäkrade redan?
Många lever med tron att deras barn är fullt försäkrade via skolan och dagis. Tyvärr är så är barnen bara delvis försäkrade via skola/dagis och dessutom så kan det hända barnen något när de inte är på skolan.

Från den dag barnen börjar på dagis så är de i allmänhet (inte alltid) försäkrade för olycksfall under tiden de är på skola eller dagis. Däremot saknas i många fall skydd för olycksfall på fritiden och även skydd för sjukdomar.

Ditt barn bör absolut ha en försäkring som täcker både olycksfall och sjukdomar och som gäller dygnet runt och överallt (även utomlands). Har du ett aktivt barn som idrottar så kan det dessutom finnas skäl att kombinera denna försäkring med en sjukvårdsförsäkring.

Kontakta mig så berättar jag mer.