Gräddfil till snabb operation
Denna typ av försäkring är omdiskuterad och vill jag påstå väldigt missförstådd i många fall.

Är den inte väldigt dyr?
För ungefär en tia om dagen kan ni försäkra er om att snabbt komma i kontakt med en specialist och att få operation inom en vecka eller två.

Vad är egentligen fördelarna?
De långa vårdköerna gör i många fall att man låter bli att söka läkare. Det är inte värt mödan när jag ändå måste vänta ett par år på att få en operation i mitt onda knä. Hur hade det varit om du istället ringer ett nummer och får träffa en läkare dagen efter och som ordnar med en operation precis den dagen då du vill. Med privat läkarvård så har man i många fall möjlighet att välja när, var och hur du skall få vård.
Är det inte osolidariskt att köpa sig före i kön?
Felaktigt så har man i media beskrivit sjukvårdsförsäkringar som att man "köper sig före i kön". Detta är totalt fel!

Man byter kö genom att via en sjukvårdsförsäkring lämna sin köplats i den offentliga sjukvården och istället söka vård inom den privata sjukvården.

Har du råd med en tia om dagen så är det kanske snarare osolidariskt att inte lämna din plats i den offentliga vården till förfogande!