Högre möjlig avkastning än fonder till lägre risk
Det finns många benämningar på denna samling produkter. Den vanligaste är aktieindexobligationer men detta är bara en typ av produkt och det finns många fler.

Bland alla dessa produkter är det väldig lätt att gå vilse. Det finns en hel del bra produkter och även en hel del "mindre bra".

Som oberoende rådgivare har jag fördelen att kunna plocka ut det som jag anser vara bra produkter. I många fall finns det många likvärdiga produkter ute samtidigt och då är det enkelt för mig att välja den bästa. Rådgivaren på banken har bara sina egna produkter. Mina kunder har i stort sett aldrig bara produkter från ett bolag av den enkla anledningen att olika bolag är bra på olika saker.

På sistone har många av de bolag som ger ut strukturerade produkter tvingats till en väldig uppfinningsrikedom på grund av det låga ränteläget. Här gäller det att veta vad man ger sig in i eftersom inte alla produkter har ett kapitalskydd fullt ut. Jag har jobbat med denna typ av produkter i många år och kan bena ut vad riskerna är i de olika produkterna.

Hur stor är risken i en Kinafond i jämförelse med ett så kallat indexbevis mot Kina, och framförallt hur stor är den möjliga avkastningen?

Kontakta mig så berättar jag mer om dessa fantastiska uppfinningar.