Diversifiering med hjälp av en fastighetsfond
Genom att välja en fastighetsfond så försöker många att diversifiera sin portfölj. Tyvärr så innebär detta i de allra flesta fall att fonden investerar i fastighetsaktier. Diversifieringen blir därför minimal eftersom dessa aktier i första hand följer börserna.

Hur skall man då investera rätt i fastigheter?

Kontakta mig så berättar jag mer.