Varför Lars Hedman Fond & Försäkring AB?
Har du begränsat med tid?
Du kanske känner att du vill sätta dig in i försäkringens villkor, jämföra de olika bolagen sinsemellan etc men tiden räcker inte till.

Låt mig göra detta arbete för dig istället, det kostar aldrig någonting extra!
Tycker du att det är tråkigt och krångligt med försäkringar och placeringar?
Låt mig göra jobbet åt dig. Försäkringar och placeringar är det roligaste jag vet!
Vill du ha hög avkastning till låg risk men tror inte att det är möjligt?
Låt mig visa dig placeringsprodukter med begränsad risk men som trots detta har stor tillväxtpotential. Det är faktiskt möjligt!
Kan och vet du "allt" men vill ändå ha någon att prata med?
Jag kan agera "bollplank" där vi kan utbyta idéer och diskutera fram lösningar. Kanske kan jag ha något att tillföra ändå och kanske kan jag via mina kontakter få fram bättre lösningar, lägre priser eller avgifter eller ha något annat att tillföra.
Har du tid att lägga en timme eller två om året på dina försäkringar och placeringar?
Jag träffar dig gärna och går igenom dina försäkringar, placeringar och sparande för att se om något kan förbättras. Mycket av mitt jobb sker dessutom i det tysta mellan mötena där jag håller mig uppdaterad över nyheter i villkor, lagstiftning och börsläget. Jag slår larm om det är något som bör åtgärdas.